Afscheid van bestuursleden

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van SGB op 7 juni werd na vele jaren afscheid genomen van Sjaco Luteijn als Vice voorzitter . Sjaco kon er wegens familieomstandigheden helaas  niet bij aanwezig zijn. Ook namen we afscheid van Agatha Tramper als penningmeester, die na bijna 35 jaar het roer overgeeft aan Janneke Blok. Tot slot notuleerde Ine Melis voor de laatste keer deze SGB vergadering.

Agatha en Ine werden door Ursula bedankt met een bloemetje. Michiel  had voor zowel Sjaco als voor Agatha een mooi cadeau gemaakt. Agatha was zeer verrast  en zou het een mooi plekje geven.

Jan van Wirdum gaf als secretaris het stokje over aan Thea van Dijk. Jan wordt algemeen bestuurslid en PR zaken. Linda Bekker wordt bestuurslid hockey en coördinator.
Aad van der Linden wordt bestuurslid tafeltennis.
Ursula Leeflang blijft voorzitter.

Er waren twee personen 25 jaar lid, te weten Nel Eggebeen en Matthijs Mol. Deze laatste was helaas niet aanwezig.  Nel kreeg een oorkonde uitgereikt en van Agatha kreeg zij een roos.

De drie overige 12 ½ jarige jubilarissen, Soraya de Bruin, Joël en Aron Beurkens krijgen hun oorkonde later alsnog overhandigd