Algemene ledenvergadering

Op woensdag 3 april 2019 houdt het bestuur van de SGB de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats in het Activiteitencentrum Oosterschelde, Valckeslotlaan 26 te Goes. De vergadering begint om 20.00 uur, na het inschenken van thee en koffie.

Voor het bestuur van de SGB is het van groot belang om te weten wat er binnen onze vereniging speelt; daarom stellen wij aanwezigheid van onze leden en vrijwilligers zeer op prijs. Het bestuur geeft een toelichting over de financiële situatie en er komen meer onderwerpen aan bod die voor u van belang kunnen zijn.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Notulen van de vergadering van 4 april 2018 (zie clubblad)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 5. Jaarverslag 2018 (zie clubblad)
 6. Verslag kascommissie
 7. Jaarrekening 2018 en begroting 2020 (liggen ter inzage bij de vergadering)
 8. Bestuursverkiezing (Ursula en Agatha zijn herkiesbaar)
 9. Huldiging jubilarissen
 10. Rondje langs de sportafdelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting (tussen 21.30 en 22.00 uur)
 13. Hapje, drankje en gezelligheid