Nieuwsbrief nr.1

Update Coronavirus Covid-19 en de SGB

Beste leden en vrijwilligers van de SGB,

De afgelopen dagen is meer dan eens duidelijk geworden hoe belangrijk het is om in een crisissituatie goed te communiceren. Dat geldt op de eerste plaats voor de overheid, maar ook het bestuur van de SGB vindt het belangrijk jullie regelmatig te informeren.

De overheid heeft tal van maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus.

We willen geen enkel risico lopen als sportvereniging en hebben dus besloten al onze sporten te stoppen tot 1 juni.

Dit betekent dat dit seizoen misschien nu al afgelopen is, maar daar horen jullie in een volgende nieuwsbrief meer over.

Ook betekent dit dat de algemene ledenvergadering van 8 april niet doorgaat.
Wij betreuren dit zeer en zullen komende periode de mogelijkheden bekijken voor een nieuwe datum, waarschijnlijk in het najaar.

Zoals jullie begrijpen gaat ook de collecte voor het Fonds Gehandicaptensport dit jaar niet door.

Het bestuur heeft woensdag 25 maart in verband met de coronacrisis via skype vergaderd, dit was voor ons natuurlijk wennen maar het werkte prima.

Misschien overbodig maar de belangrijkste maatregelen die je zelf kunt treffen zijn:

  • Houd meer dan 1,5 meter afstand van andere personen
  • Beperk bezoek aan kwetsbare personen
  • Was je handen veelvuldig en zorgvuldig
  • Blijf uit de buurt van personen die hoesten en of niezen
  • Blijf thuis als je hoest, koorts of keelpijn hebt of verkouden of rillerig bent
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog
  • Schud geen handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Als jullie vragen hebben over het coronavirus kijk dan op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 Of de website van de overheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Vragen aan ons kan nog steeds via: info@sgbeveland.nl.

Via nieuwsbrieven houden we jullie de komende tijd op de hoogte.

We wensen jullie allemaal veel gezondheid toe!

Bestuur SGB