Nieuwsbrief nr.4 Coronavirus

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden en vrijwilligers van de SGB,
Dit is alweer de vierde normale nieuwsbrief. De vorige extra nieuwsbrief ging helaas over het overlijden van
Inge Caljouw.
Er is door de hockey een bijeenkomst in het Omnium georganiseerd die druk bezocht is maar allemaal wel
op 1,5 meter afstand. Maandag hebben vele SGB’ers een erehaag gevormd toen Inge naar haar laatste
rustplaats werd gebracht. Dit was zeer indrukwekkend. Wij hebben de familie natuurlijk veel sterkte
gewenst.
Inge had al het besluit genomen om als secretaris van de SGB te stoppen omdat zij zich volledig op
lifestyle coach wilde richten. Wij zijn daarom al eind vorig jaar op zoek gegaan naar een opvolger voor
Inge en die hebben we gevonden in Jan van Wirdum ( vader van Jelle een hockeyer).
In de algemene ledenvergadering ( ALV) zou de kandidatuur van Jan in stemming gebracht worden. Door
de Coronacrisis hebben de ALV verschoven naar het najaar. Gelukkig was Inge al Jan aan het inwijden in
het secretariaat.
Ons voorstel is dan ook om Jan tot aan de ALV te benoemen als secretaris ad interim en de benoeming tot
secretaris in de ALV te bekrachtigen.
Op de laatste persconferentie van Mark Rutte meldde hij dat de binnensporten ook weer mogen.
Aangezien wij in de zomermaanden altijd vakantie hebben gaan wij ervan uit dat per 1 september weer
gewoon gesport kan worden.
We wensen jullie allemaal veel gezondheid toe!
Bestuur SGB