Nieuwsbrief nr.5 Coronavirus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Coronavirus Covid-19 en de SGB

Beste leden en vrijwilligers van de SGB,

Dit is alweer de vijfde normale nieuwsbrief. De algemene ledenvergadering ( ALV) is gepland op 28 oktober tenzij het Coronavirus Covid-19 voor een nieuwe lockdown zorgt en alles weer gesloten wordt. Op de een na laatste persconferentie van Mark Rutte meldde hij dat de binnensporten ook weer mogen. Aangezien wij in de zomermaanden altijd vakantie hebben gaan wij ervan uit dat per 1 september weer gewoon gesport kan worden. Wij hebben echter nog geen toestemming van de diverse locaties. De hockey is al voorzichtig begonnen voor diegenen die het aandurven. Van ter Valcke hoorden wij dat wij niet voor 1 januari terecht kunnen om te rolstoeldansen. Het bestuur is aan het zoeken naar een alternatieve locatie als er genoeg animo is om de gaan dansen. Voor de tafeltennis wordt ook gekeken naar een andere locatie aangezien in het ACO veel last wordt ondervonden door de fitnessapperatuur die in de zaal waar wij tafeltennissen staan opgesteld. Zo gauw als daar iets over bekend is horen jullie het via een nieuwsbrief of het volgende clubblad.

Over het zwemmen wordt half augustus een gesprek met het Omnium gevoerd. Zodra wij wat weten melden wij dit aan jullie.

Vandaag meldde Mark Rutte dat er weer sneller dan gedacht het virus weer vaker voorkomt. Dus

  • was vaak je handen
  • houd 1,5 meter afstand
  • zoek geen grote groepen op
  • en blijf voorzichtig