Wil je collecteren voor onze vereniging?

Het bestuur van de SGB zoekt vrijwilligers om te collecteren voor de gehandicaptensport. De collecteweek van het Fonds Gehandicaptensport is van 31 maart tot en met 6 april 2019.

Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen en hiermee sport voor iedereen met een beperking structureel mogelijk te maken. Van het geld dat opgehaald wordt met de collecte mag de SGB 50% houden.

Iedereen die het leuk vindt om in eigen wijk of op een andere plaats te collecteren, kan zich aanmelden bij de voorzitter van de SGB: Ursula Leeflang. Mail: behlee@planet.nl, telefoon: 06-50261378. Geef je snel op, je komt lekker in beweging en je loopt/rolt voor een goed doel!